logo
Forside/sidste nyt
Historie Generalforsamling Arbejdsgrupper Arkiv
frise-v-index

SIDSTE NYT

Måling af radonudslip er sat i gang i en kælder og stuelejlighed jan./februar 2013

Århus Onsdag 14. marts 3012: Pas på den usynlige dræber
Radon er en giftig og usynlig gasart, der hvert år koster menneskeliv, men den kan bekæmpes.
Radon er en naturlig forekommende og radioaktiv gasart, som findes i undergrunden og kan trænge ind i dit hus.
Radon kan give øget risiko for lungekræft. På den nye hjemmeside Radonguiden.dk kan du få information om radon og se,
hvordan du let måler om der er radon hjemme hos dig, og hvad du kan gøre for at undgå radon i dit hus.
Hjemmesiden er lavet af Energistyrelsen og Boligejer.dk i samarbejde med Statens Institut for Strålebeskyttelse og
Kræftens Bekæmpelse med støtte fra Realdania.
300 får kræft: Radonguiden.dk henvender sig primært til beboere af enfamiliehuse og rækkehuse, hvor risikoen for radon er størst. Desuden kan bygherrer se, hvad man kan gøre for at forhindre radon i at sive ind i det nybyggede hus. På siden kan du desuden se et kort, der viser, hvor i Danmark der er mest radon.Staten Institut for Strålebeskyttelse vurderer at 350.000 danske enfamiliehuse har mere end 100Bq/m3,
som er det højst anbefalede niveau. Instituttet vurderer desuden, at radon er en medvirkende årsag til 300 tilfælde af lungekræft om året.
Sådan slipper du: Siden 1998 har det været et krav i bygningsreglementet, at alt nybyggeri skal sikres mod radon. Det betyder, at for eksempel enfamiliehuse skal være konstrueret, så de er lufttætte mod jorden. Kombineret med krav til ventilation sikrer det, at radonindholdet ikke overstiger de anbefalede værdier. Hvis radonniveauet i dit hus er for højt, er der flere muligheder for at nedbringe mængden af radon.
Dine muligheder er i hovedtræk enten øget ventilation/udluftning, tætning af huset eller i særlige tilfælde for eksempel radonsug, hvor man skaber et undertryk under huset og dermed suger den rodonholdige luft væk under gulvniveau, før den trænger ind i boligen.
Se mere på radonguiden.dk

Af Pia Damgaard Bach, Århus Onsdag


frise-h-index